+48 517 910 780 KRS 0000 498868

NIE PRZECHODŹ
OBOK NICH
OBOJĘTNIE BO
ONI SĄ

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci, Młodzieży
i Osób Niepełnosprawnych i Przewlekle Chorych "Oni Są"

Oni Są, a My jesteśmy dla Nich

Nasze Stowarzyszenie zostało założone w listopadzie 2013 roku przez rodziców dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w celu podejmowania działań na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych oraz ich rodzin.

Naszymi podopiecznymi w 80 % są uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach koło Piaseczna . Pozostali podopieczni to uczniowie przedszkoli i szkół integracyjnych z terenu Powiatu piaseczyńskiego, a także uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęcherach, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Górze Kalwarii.

Wspieramy również niepełnosprawnych , którzy nie należą do naszego stowarzyszenia ale są mieszkańcami Powiatu piaseczyńskiego szczególnie kiedy realizujemy projekty dofinansowywane przez lokalne samorządy.

Nasza działalność ma na celu aktywizację takich rodzin w społeczeństwie poprzez integrację dzieci i osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi w ramach organizowanych przez nas imprez kulturalnych i sportowych. propagowanie wiedzy na temat chorób i zaburzeń oraz promocję wolontariatu.

Celem Stowarzyszenia jest również aktywne wspieranie rozwoju intelektualnego i fizycznego naszych podopiecznych poprzez organizowanie zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych w szczególności rehabilitacji ruchowej oraz terapii wspomagających takich jak hipoterapia, alpakoterapia, integracja sensoryczna, neurologopedia i inne.

Stowarzyszenie zlokalizowane jest na terenie powiatu piaseczyńskiego i głównie tam prowadzi działalność. Osoby zainteresowane członkostwem w Stowarzyszeniu lub wolontariatem na jego rzecz prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

+48 517 910 780 stowarzyszenie.onisa@o2.pl Słomczyn ul. Wiosenna 12, 05-520 Konstancin-Jeziorna

POMÓŻ NAM
POMAGAĆ
ONI SĄ