+48 517 910 780 KRS 0000 498868

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci, Młodzieży
i Osób Niepełnosprawnych i Przewlekle Chorych "Oni Są"

Kontakt

Stowarzyszenie „ONI SĄ” na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Przewlekle Chorych

Słomczyn ul. Wiosenna 12, 05-520 Konstancin-Jeziorna

E-mail: stowarzyszenie.onisa@o2.pl

kontakt z Zarządem:
Elżbieta Król – 517 910 780

Bank PKO SA
93 1240 6351 1111 0010 5682 4235