+48 517 910 780 KRS 0000 498868

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci, Młodzieży
i Osób Niepełnosprawnych i Przewlekle Chorych "Oni Są"

Co robimy?

Prowadzimy od 3 lat zajęcia hipoterapii

Hipoterapia jest terapią psychomotoryczną. Oznacza to , że łączy oddziaływanie na motorykę, emocje i funkcje poznawcze. Nasi podopieczni podczas zajęć hipoterapii są stymulowani ruchem konia, kontaktem z nim, przy pomocy terapeuty zdobywają motywację do podejmowania ukierunkowanej aktywności ruchowej. Jest to o tyle istotne, że właśnie z ruchem związane są wszystkie procesy uczenia się. Jeżeli człowiek rozwija się prawidłowo, sam znajduje sobie aktywność i spontaniczna zabawę, dzięki , którym zdobywa coraz bardziej złożone umiejętności i samodzielności.

W przypadku osoby zaburzeniami funkcjonalnymi spontaniczna zabawa i ruch jest bardzo ograniczony. W takich przypadkach bardzo pomocne są terapie oparte na ruchu jako czynniku wszechstronnie wpływającemu na rozwój. Koń poprzez swoje ciało i jego ruch, daje niepełnosprawnym niezliczone możliwości poprawy jakości ich funkcjonowania ponieważ hipoterapia oddziałuje na każdą sferę rozwoju podopiecznych naszego stowarzyszenia.

Stowarzyszenie „Oni są” od 2018 r i aktualnie realizuje projekty dofinansowywane przez Gminę Konstancin-Jeziorna oraz Powiat piaseczyński związane z jazdą konną i hipoterapią dla swoich podopiecznych i nie tylko, gdzie głównym celem tych projektów jest zmniejszenie zaburzeń funkcjonalnych poprzez nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

Naszym podopiecznym towarzyszą zaburzenia głównie na trzech płaszczyznach :zaburzenia ruchowe, zaburzenia integracji sensorycznej i zaburzenia emocjonalne.

Jak w tym przypadku koń i hipoterapia może wpłynąć na zmniejszenie tych zaburzeń ? Usprawnianie sfery ruchowej na koniu jest możliwe dzięki tysiącu impulsom ruchowym jakie to zwierzę przekazuje siedzącemu na nim. Kon jest stymulatorem ruchu, który angażuje każdy mięsień jeżdżca, podczas jazdy normalizuje się napięcie mięśniowe. Usprawnianie ruchu następuje poprzez wielowymiarowe, szybkie impulsy kołyszące. Kodowanie w mózgu prawidłowego wzorca chodu jest możliwe dzięki bardzo zbliżonemu wzorcowi ruchu miednicy konia i jeżdżca. Impulsy kołyszące i temperatura ciała konia działają na napięcie mięśniowe (wzmożone napięcie zmniejsza się w sposób odczuwalny, a hipotonia daję się normalizować) Dzięki stymulacji całego ciała jednocześnie poprawę można wypracować w większym stopniu. Umiejętność reagowania, oraz koordynacji całego układu ruchu ćwiczy się dzięki stałemu utrzymywaniu równowagi w trakcie ruchu do przodu.

Uzyskując pożądane efekty terapii ruchowej na bazie neurofizjologii, torujemy jednocześnie drogę umiejętnością określanym jako aktywności, których rozwój jest powiązany z integracja sensoryczną.

Postrzeganie i prawidłowa interpretacja stymulacji zmysłowych jest wyznacznikiem prawidłowego motorycznego, sensorycznego, poznawczego i emocjonalno-społecznego rozwoju.

Umiejętności komunikowania się naszych podopiecznych z koniem za pośrednictwem ruchu, ciała i całą naturą sprawia , że zyskują oni w życiu maksimum motywacji i czerpią radość z faktu bycia zintegrowanym i starają się komunikować i otwierać na nowe wyzwania chętniej podejmują próby nawiązywania kontaktów werbalnych ( otwierają się na mowę) Dlatego nasze stowarzyszenie od trzech lat kontynuuje tego typu projekty dla swoich podopiecznych.